IVE職前培訓幼師到校參觀
 
 
教職員拍攝進修畢業相
 
 
聯校教職員聖誕聯歡會
 
 
聯校教職員退修活動
 
 
 
 
太和及茵怡幼稚園聯校教師發展日
 
 
教職員培訓工作坊
 
 
幼教同工參觀交流
 
 
教職員團契及生日會